Badania nietolerancji pokarmowych - Fizjoterapia i Dietetyka - Jarosław Marchewka

FIZJOTERAPIA
ORTOTYKA
DIETETYKA
PSYCHOLOGIA
Title
Przejdź do treści

Badania nietolerancji pokarmowych

DIETETYKA
Dzięki nawiązaniu współpracy z placówką medyczną Cambridge Diagnostics, która jest jedyną placówka medyczną w Polsce kompleksowo zajmującą się wdrażaniem narzędzi diagnostycznych w dziedzinie żywienia.

Oferujemy Państwu szereg badań w ramach nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej w diagnozowaniu i określaniu:

- nietolerancji pokarmowej  IgG-zależnej.

Badania nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej to nowoczesne narzędzia o  wysokiej wartości diagnostycznej, stanowiące istotny element postępowania klinicznego. Celem prowadzenia diagnostyki nadwrażliwości  pokarmowej typu III zawsze powinno być trafne rozpoznanie pokarmu wywołującego reakcję. Wyselekcjonowane grupy pokarmów zebrane w  panele FoodPrint®, FoodTest i FoodDetectivepozwalają na dostosowanie badania do indywidualnych potrzeb pacjenta i prowadzonej terapii.

Wróć do spisu treści