Poradnia psychologiczna - Fizjoterapia i Dietetyka - Jarosław Marchewka

FIZJOTERAPIA
ORTOTYKA
DIETETYKA
PSYCHOLOGIA
Title
Przejdź do treści

Poradnia psychologiczna

PSYCHOLOGIA
mgr psychologii ŁUKASZ GRABOWSKI
Psycholog (spec. neuropsychologia), ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz specjalistyczną szkołę psychoterapii psychoz akredytowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia oraz jest doktorantem w Szkole Doktorskiej.
Prowadzi również badania naukowe nad mózgowym podłożem chorób psychosomatycznych przy pomocy metod elektrofizjologicznych (elektroencefalografia, EEG) i zaawansowanych metod analizy sygnału bioelektrycznego. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Anatomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Biologii Człowieka, Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych. Autor 16 recenzowanych publikacji naukowych z zakresu psychopatologii, anatomii klinicznej, biologicznego podłoża chorób psychicznych oraz neurofarmakologii. Prelegent na ponad 30 międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Najnowsze prace naukowe:
- Grabowski Ł. (2023). Schizophrenic and cyclophrenic psychoses as complications of intracranial tumors - Clinical perspective and review. Journal of Mental Health and Substance Abuse, 4(1), 119.

Obszar działalności klinicznej:
- depresja, dystymia
- schizofrenia i inne psychozy
- zaburzenia osobowości
- kryzysy i ostry lub przewlekły stres
- zespoły otępienne i diagnostyka zaburzeń funkcji   poznawczych
- zaburzenia lękowe, nerwice
- zaburzenia psychosomatyczne
- wypalenie zawodowe
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne w chorobach   somatycznych
- traumy psychiczne
- neurorehabilitacja
Zakres usług:
- diagnostyka psychologiczna
- ocena neuropsychologiczna
- opiniowanie psychologiczne
- psychoterapia osób z doświadczeniem psychozy
- pomoc psychologiczna
- poradnictwo psychologiczne
- konsultacja psychologiczna
- neurorehabilitacja i terapia neuropsychologiczna dla osób   z zespołem otępiennym lub uszkodzeniami mózgu

Zapraszamy osoby dorosłe (18+) i seniorów (65+).

Rejestracja: +48 797 377 980

Wróć do spisu treści